O nás

 

Priority

 • Stěžejním motem našeho grafického a reklamního studia je maximální vstřícnostvysoká profesionalita. Každodenně využíváme dlouhodobé znalosti z oblasti reklamy a polygrafie. Nabízíme komplexní řešení pro podporu značky klienta se specializací na tiskovou a multimediální produkci. Využitím vlastního technologického zázemí a vynikajícím subdodavatelským vztahům dokážeme klientovi vyrobit „reklamu na míru”. Vždy hledáme optimální řešení, kterým šetříme peníze a drahocený čas našich zákazníků.
 • Novým i stávajícím klientům nabízíme dlouhodobou spolupráci. Trpělivost v partnerstké spolupráci přináší mnohdy skvělé výsledky, které zviditelní nejen značku zákazníka ale i úspěch naší společné práce.

 

5 begun begin began důvodů, proč jsme tím správným partnerem 

 • Fullservis služby – specializace na předtiskovou přípravu, kreativní a produkční práce (BTL, ATL kampaně)
 • Ekonomika zpracování zakázek – jsme malé studio s relativně nízkými režijními náklady. Díky dlouhodobé spolupráci s prověřenými dodavateli zabezpečujeme své služby za příznivé ceny.
 • Technologické know-how – dokonalá znalost používaných technologií, jejich možností, výhod apod.
 • Zkušeností s řízením zakázek – dlouholeté zkušenosti s realizací zakázek i pro významné mezinárodní společnosti.
 • Elektronický informační systém – elektronický systém rozpočtování s přímou návazností na plánování výroby jednotlivých technologických kroků a kontrola plnění v reálním čase pro klienty.

 

Historie a současnost

 • Historie reklamního a grafického studia mcprogress – Martin Chrenko započala v roce 2003. Vznikla kreativní a produkční agentura zabývající se především předtiskovou přípravou a ofsetovým tiskem.
 • mcprogress se od svého vzniku orientuje na úzký okruh stálých zákazníků, pro které zajišťuje kompletní služby v oblasti DTP, grafikytisku. Celý vývoj firmy směřuje ke komplexnímu pokrytí potřeb zákazníků od kreativního návrhu až po výsledný produkt.
 • Prvořadým úkolem společnosti je vystupovat vůči svým obchodním partnerům jako důvěryhodný, stabilníspolehlivý subjekt. Tomuto cíli je podřízena i obchodní a investiční politika. Firma reagujeme na nejnovější vývojové trendy v dané oblasti podnikání.
 • Firma mcprogress působí na českém trhu od roku 2003. Za tuto dobu získala mnoho prestižních a předně spokojených zákazníků. V současné době rozšiřujeme služby v oblasti advertisingu, reklamy a polygrafie s cílem vytvářet akceschopnou a mnohostraně profesní reklamní společnost.

 

Nabídka Full-service služeb

 • Reklamní a grafické studio mcprogress, poskytuje kompletní služby v oblasti reklamy a polygrafických služeb.

 

Specializace

 • Kreativní grafické návrhy (kreativní, copywriterskétextařské služby včetně zabezpečení jazykovýchkorektorských oprav textů překladů) – využíváme jak vnitřních zdrojů, tak i kooperaci s ověřenými externími dodavateli těchto služeb. Důvodem je zejména udržení širokého spektra možností, různorodosti návrhů a originality. Samozřejmostí je kompletní zpracování firemní identity (logo, jednotný vizuální styl, logomanuál).
 • DTPpre-press (profesionální retuše, fotomontáže, sazba a zlom časopisů, knih, digitalizace obrazových předloh, litografické zpracování).
 • Produkce a výroba reklamních materiálů (indoor, outdoor, POS/POP, tiskoviny, billboardy, světelná reklama, wobblery apod.).
 • Web design (webové prezentace od jednodušších image prezentací až po internetové obchody a redakční systémy, reklamní bannery, elektronické prezentace).

 

Další služby

 • Navrhneme a zpracujeme reklamní kampaň s využitím různorodých komunikačních kanálů (inzerce v médiích, produkční a tiskové služby, multimédia, dárkové předměty).
 • Videoprezentace (zajištění videozáznamu, střih a finální zpracování videoprezentace).
 • Fotografické služby (produktová i umělecká digitální fotografie)

 

Řízení zakázek 

 • Komunikaci mezi zákazníkem a agenturou zajišťuje vždy jedna zodpovědná osoba – produkční.
 • Velice dobře jsme si vědomi, že důležitým předpokladem úspěchu projektu je efektivní řízení jeho jednotlivých fází, dobrá komunikace se zákazníkem, kvalitně připravené zadání a řízení dílčích zakázek.

 

Informační systém zakázek 

mcprogress v současné době využívá on-line informační systém pro co nejefektivnější řízení výroby.

 • Poskytování informací o průběhu zakázky v reálném čase.
 • Vytváření strukturované nabídky provázané přímo se systémem plánování výroby.
 • On-line přehled provedených prací na zakázce.
 • Administrace zakázek – zakládání objednávek, kontrola probíhající zakázky.
 • Webová podpora informačního systému – kdykoliv a kdekoliv má zákazník okamžitý přístup ke všem relevantním výrobním datům.

 

Lidské zdroje

 • Kreativní a grafické služby realizujeme z vlastních, ale i externích zdrojů (s prověřenými spolupracovníky na základě uzavřených smluv). Využívání kombinace interních a externích kreativních služeb umožňuje nabízet větší rozmanitost nápadů.
 • Spolupráce s externími odborníky je běžnou součástí náročných projektů. Klient se tak i při řízení strukturovaných projektů obrací stále na jednu osobu, která je zodpovědná za celou zakázku.

 

Technické zázemí 

Technologické zázemí grafického a reklamního studia je na profesionální úrovni. Všechna využívaná zařízení tvoří nejnovější nabídky jednotlivých dodavatelů v oblasti polygrafie.